Terapi för tillfrisknande

Terapi efter fysisk och psykisk misshandel

Kvinnor som varit offer för fysisk och psykisk misshandel behöver terapi för att gå vidare. Misshandel skär djupa sår inombords som inte självläker. Därför är terapi avgörande för offrens tillfrisknande, annars riskerar offren att återvända till gamla mönster – till män som utnyttjar dem fysiskt och psykiskt. Många gånger är längden på behandlingen avgörande för resultatet, det är inte ovanligt att behandlingen pågår över två års tid.

Förutom psykiatriker och psykologer kan utsatta kvinnor vända sig till kvinnohem – de finns varstans i landet. Här hjälper man kvinnor som på ett eller annat sätt hamnat snett i livet, exempelvis kvinnor som lider av alkohol- eller drogmissbruk. Man hjälper dessutom kvinnor som utsatts för fysisk och psykisk misshandel, framför allt kvinnor som misshandlats under en längre tid.

De som väljer terapi på kvinnohem före andra alternativ är oftast kvinnor som utsatts för grov misshandel under en längre tid. Den som utsätts för misshandel under längre tid blir personlighetsförändrad och behöver därför terapi under en längre tid för att hitta tillbaka till sig själv. Samma gäller för kvinnor som vänder sig till kvinnohem på grund av långvarigt alkohol- eller drogmissbruk.

Kvinnohem är duktiga på att anpassa sin terapi efter respektive kvinnas behov. Gemensamt för kvinnor är dock att de behöver längre tid på sig för att tillfriskna, det har ofta att göra med att de söker terapi på grund av fysisk och psykisk misshandel samt övergrepp. Många gånger kommer fysiskt och psykiskt våld ur missbruk. I vissa fall lider både offer och förövare av missbruk, i andra fall endast den senare.

Den som utsatts för någon form av våld behöver genomgå terapi för att ta sig vidare i livet. Att ta sig igenom det på egen hand är inte att rekommendera. Professionell hjälp läker dina sår, det är inte meningen att man ska vara sin egen psykolog. Det är en alldeles för stor kostym att bära.

Samtalsterapi

I början på 2000-talet erbjöd Folksam och Kommunalarbetareförbundet kostnadsfri samtalsterapi för misshandlade kvinnor.

Projektet för samtalsterapi för misshandlade kvinnor fick bra gensvar. Därför förlängdes projektet till 2007. Fler än 130 kvinnor fick professionellt stöd av psykologer från Kris- och Traumacenter via projektet. Kris- och Traumacenter är ett helägt dotterbolag till Folksam.

Kommunals lokalavdelningar genomförde tjugotalet seminarier på temat mäns våld mot kvinnor samma år. Seminarier genomfördes tillsammans med Sveriges Kvinnojourers Riksförbund – det som heter Unizon sedan 2015 – och Folksam. Intresset för seminarier var större än förväntat.

Liknande projekt ska inte underskattas. Alla måste samarbeta för att uppfylla målet om ett jämställt samhälle fritt från våld. Folksam och Kommunalarbetareförbundet vågade lyfta ett känsligt – men ack så viktigt – ämne och visade att man är redo att ta sitt ansvar för ett våldsfritt samhälle.

Efter 2007 utvärderades projektet. Man ville få svar på om den kostnadsfria psykologhjälpen för kvinnor utsatta för fysiskt och psykiskt våld skulle göras till en permanent förmån. Det vill säga till en särskild förmån som kunde rymmas inom det fackliga medlemskapet.

Vi hoppas att flera aktörer som Folksam och Kommunalarbetareförbundet tar sitt ansvar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi hoppas se liknande projekt inom snar framtid. De behövs.

Terapi