När ska du vända dig till en kvinnojour?

Kvinnojour som räddande ängel

När du känner dig otrygg ska du vända dig till närmaste kvinnojour – hellre en gång för mycket än en gång för lite. Det finns många varningssignaler att vara uppmärksam på i ett förhållande. Nedan kommer några varningssignaler att beskrivas. Om du känner igen dig i åtminstone en av dem är rekommendationen att kontakta en kvinnojour. Annars riskerar problemen att eskalera.

Kränkningar och våld i hemmet är vardag för många kvinnor. Och när man hamnat där bryts man sakta ned både fysiskt och psykiskt. Snart befinner man sig i ett tillstånd där man är oförmögen att ta sig ur problemen på egen hand. Kontakta en kvinnojour innan du hamnar där – de hjälper dig att lämna ett destruktivt förhållande genom terapi och vägledning. Många väljer att inte söka hjälp och tröst hos en kvinnojour i rädsla för sin man.

Hur ser ett destruktivt förhållande ut? Det finns tyvärr inget enkelt svar på det. Om du känner dig deprimerad på grund av förhållandet eller om du känner dig otrygg i hemmet ska du kontakta en kvinnojour. De hjälper dig att finna svaret på om ditt förhållande är destruktivt eller inte. Om du varje kväll gråter dig till sömns, eller lägger dig med blåmärken och blåtiror ska du kontakta både kvinnojouren och polisen.

Var observant om du upplever att din partner förändrats. Tycker du att han hans attityd gentemot kvinnor förändrats? Har din partner blivit kontrollerande och missnöjd? Upplever du att han på grund av svartsjuka övervakar dig? Det är i många fall tydliga varningssignaler i ett förhållande. Om förändringarna fortlöper riskerar du att utsättas för fysiskt och psykiskt våld.

Om din partner våldfört sig på dig är det viktigt att söka stöd hos en kvinnojour, dokumentera skadorna samt kontakta polisen. Det finns inga ursäkter för våld – särskilt inte för våld i hemmet. Vänd dig till en kvinnojour innan våldet eskalerar ytterligare.

Känner du igen dig?

Personer som är våldsamma har inte sällan beteendemönster som är lätta att upptäcka.

• Har din partner svängande humör och blir snabbt aggressiv och våldsam?

Är din partner svartsjuk?

• Försöker din partner kontrollera dig? Vill din partner veta vem du pratar och sms:ar med? Vill din partner veta dina kontakter på sociala medier?

• Vill din partner förändra dig? Vill din partner ta bort det som faktiskt är du?

• Ringer din partner dig mer än normalt? Besöker din partner dig på jobbet?

• Har din partner förmågan att prata sig ur svåra situationer? Charmar din partner omgivningen för att få som han vill?

• Har din partner en nedlåtande syn på kvinnor i allmänhet? Kallar han lättklädda kvinnor för prostituerade?

• Gör din partner sitt bästa för att du ska känna dig dum?

• Tvingar din partner dig att ha sex?

• Försöker din partner hålla dig ifrån din familj och vänner?

• Skrämmer din partner dig genom våld eller allmänt hotfullt beteende?

• Hotar din partner att skada sig själv – eller till och med ta sitt liv – om du säger att du tänker lämna honom?

Om du känner igen dig i en eller flera av ovanstående punkter kan det vara en god idé att kontakta närmaste kvinnojour. Ring 112 om det är akut.

Kvinnojour