Kvinnojouren i Kungsbacka och i övriga Sverige

Kungsbacka behöver en kvinnojour

Allt är inte frid och fröjd i Sverige – det blir uppenbart när fasaden krackelerat. Att Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige behövs är bevis för att kvinnor upplever hot och våld i landet. Kvinnojouren i Kungsbacka skapades under tidigt 1990-tal och drivs sedan dess av eldsjälar på ideell basis. Förutom samtal och vägledning erbjuder kvinnojouren i Kungsbacka även tillfälligt boende – och det är alltid kostnadsfritt att vända sig hit.

Det är beklagligt att kvinnojourer som den i Kungsbacka behövs, men det är bra att de finns. Kvinnor runt om i landet tvingas leva i kränkande miljöer, utså hot och våld varje dag. Och när man är på botten är det inte lätt att hitta vägen ut – då ska man besöka kvinnojouren. Många kvinnor vågar inte vända sig till kvinnojouren i rädsla för sin partner, besök på landets kvinnojourer är dock alltid anonyma.

Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att män ligger bakom 85 % av samtliga våldsbrott mot kvinnor. Brottsförebyggande rådet menar också att det finns ett stort mörkertal, att endast 10-20 % av sexualbrotten anmäls. Malmö kvinnojour anser att våldet mot kvinnor blivit normaliserat, varför kvinnor som anmäler våldsbrott ofta tystas ned. Bakom normaliseringen finns samhällsstrukturer som accepterar våld mot kvinnor.

För kvinnor är det viktigt att vara observant. Fundera över huruvida hans kvinnosyn och personlighet förändrats, om han ständigt klagar på dig, om han har ett starkt kontrollbehov och är svartsjuk samt om han är våldsam i allmänhet, det kan vara gentemot saker eller djur. Det kan i sådana fall vara läget att kontakta närmaste kvinnojour, risken är nämligen överhängande att han gör illa dig – antingen fysiskt eller psykiskt.

I Sverige finns över 100 kvinno- och tjejjourer. Samtliga kvinno- och tjejjourer erbjuder telefonjour, vilket innebär att närmaste vän bara är ett telefonsamtal bort. Kvinnojouren i Kungsbacka är ett av många alternativ.

Unizon

Fler än 130 tjej- och kvinnojourer samt andra stödverksamheter med visionen om ett jämställt samhälle fritt från våld finns samlade hos Unizon.

Syftet med jourer och andra stödverksamheter är att 1) förebygga, 2) skydda och 3) påverka utifrån kunskap om genus, makt och våld. Deras viktigaste uppgift är att skydda och stötta våldsutsatta kvinnor med barn.

Unizon har medlemsutbildningar. De hjälper även till att både kvalitetssäkra och utveckla verksamheter. Unizon är övertygade om att jourer tillsammans kan påverka myndigheter och politiker att ta ansvar.

Visionen är ett jämställt samhälle utan våld. Unizon är övertygade om att arbetet för jämställdhet och mot våld mot kvinnor hänger ihop – därför har man som ambition att verka för både och.

Unizon bildades redan 1996 som Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR) av 16 kvinnojourer i landet. Man bytte namn till Unizon så sent som 2015. Idag är fler än 130 jourer anslutna till Unizon.

Sedan starten 1996 har förbundet understrukit vikten av

• Barnperspektiv
• Kunskap och specialiserade verksamheter
• Att kvinnor och män ska arbeta för ett jämställt samhälle fritt från våld

På Unizon kan du läsa mer om våld i nära relationer, sexuellt våld, barn som upplever våld, jämställdhet och feminism, rätten till stöd och hjälp och mycket mer.

Kungsbacka