Checklista vid destruktiva relationer

Checklista att fundera över

Många lever i destruktiva relationer i förnekelsen att det är normalt. Och att det inte finns något annat alternativ. Fysisk och psykisk misshandel suddar ut gränsen mellan rätt och fel – offret tror till slut att det är han eller hon som är problemet, inte förövaren. En checklista hjälper dig att komma underfund med huruvida du lever i en destruktiv relation eller ej. Om du lever i en destruktiv relation ör det hög tid att fundera över andra alternativ.

Relationer av destruktiv karaktär kan se olika ut. Det är viktigt att fundera över hur du mår och vad din magkänsla har att berätta. Många offer drabbas av Stockholmssyndromet och försvara sin partner om denne gjort sig skyldig till fysisk eller psykisk misshandel. Om din magkänsla berättar att relationen är destruktiv, det vill säga att du inte mår bra, kan du vända dig till nätet efter hjälp och råd längs vägen.

På nätet finns det checklistor som hjälper dig att komma till insikt – bland annat när det kommer till destruktiva relationer. När du använder en checklista får du aldrig ta den för absolut sanning, däremot kan den vara till värdefull hjälp för att förstå situationen bättre. Om du lever i förnekelse kanske sanningen uppenbarar sig när du bockar av en checklista med varningssignaler.

Frågor som kan tänkas dyka upp på en checklista, eller test som somliga kallar det, kan exempelvis vara huruvida du kan vara ärlig inför din partner, om din partner använder kränkande uttryck, om din partner är överdrivet svartsjuk eller om din partner hotar med att göra slut för att få sin vilja igenom. I slutändan handlar checklistan om att klarlägga om din partner kontrollerar ditt liv.

En checklista är inte en absolut sanning. Det viktigaste är dock att du är ärlig mot dig själv, om dina svar tyder på att relationen är destruktiv ska du söka stöd hos en nära och kära eller en utomstående kunskap i området.

Är den du älskar en psykopat?

Psykopater kan verka charmiga och har ofta höga positioner på jobbet. Kvinnojouren i Kungsbacka har dock träffat många offer för psykopater genom åren. Psykopater är nämligen urtypen för hustrumisshandlare. Och alkoholmissbruk gör inte saken bättre.

Det hör till vanligheten att offer för psykopater skäms. De tror att felet är deras – men de har blivit hjärntvättade och medberoende. För att orka lämna en destruktiv relation behövs stöd. Kvinnojouren i Kungsbacka hjälpa offer för psykopater genom att stärka deras självförtroende.

Om utsätts för fysiskt och psykiskt våld är du ett offer. Du förlorar handlingsförmågan och är inte stark nog att lämna en destruktiv relation. Kontakta kvinnojouren i Kungsbacka om du känner igen dig i den beskrivningen. Det finns hjälp att få.

Psykopater är ulvar i fårakläder. De är hänsynslösa och manipulativa och därför svåra att genomskåda. Till en början är de charmiga och trevliga, men i relationen kommer en annan sida fram. Ofta utsätter psykopater sin partner för fysiskt och psykiskt övervåld. Det är aldrig okej.

Checklista – känn igen en psykopat

Psykopater

• har inte förmågan att uppfatta andra människors känslor
• tar inte ansvar och respekterar inte sociala normer
• har inte förmågan att bevara känslomässiga relationer
• blir snabbt arga och frustrerade
• lär inte av sina misstag och känner aldrig skuld
• skyller alltid sina egna misstag på andra

Checklista