Spelmissbruk och andra destruktiva beteendemönster

Spelmissbruk uppstår när olika faktorer samverkar

Det finns inget svar på frågan vad som orsakar spelmissbruk. Forskare pekar på att biologiska, psykologiska och sociala faktorer samverkar för att skapa ett missbruk – oavsett om det handlar om drog- eller spelmissbruk. Biologiska faktorer kan vara funktionella störningar i hjärnans belöningssystem, psykologiska faktorer kan vara depression och sociala faktorer kan exempelvis vara arbetslöshet, långtidssjukskrivning eller ensamhet.

Ungefär två procent av Sveriges befolkning har spelproblem. Vad spelproblem sedan innebär är en definitionsfråga. Det är dock en minoritet som lider av spelmissbruk – vilket är bevis för att långt ifrån alla drabbas.

Spelmissbruk kännetecknas av återkommande tankar om spel och att summorna blir allt större. När missbrukaren försöker sluta spela blir han eller hon irriterad och rastlös. Det är heller inte ovanligt att spelmissbrukare förskingrar pengar för att finansiera sitt spelande – det om något är ett tecken på att spelmissbrukaren förlorat kontrollen. Spelmissbruk går dock att behandla, framför allt med kognitiv beteendeterapi – här får missbrukaren professionell hjälp att bryta gamla mönster.

Andra destruktiva beteendemönster innefattar alkohol, droger, mat och sex. Evolutionen skapade människans belöningssystem för artens överlevnad – utan sug efter mat och sex hade mänskligheten satt sin sista potatis. Har man funktionella störningar i belöningssystemet saknar man förmågan att kontrollera frestelserna. Och många hittar belöning i destruktiva vanor – exempelvis genom att spela stora summor på höga odds. Gränsen mellan intresse och missbruk är för många alldeles för tunn.

För den som lider av exempelvis spelmissbruk är erkännandet inför sig själv och andra det viktigaste. När det är avklarat ligger vägen öppen för tillfrisknande – resan underlättas av professionell hjälp. Dock är det inte en omöjlighet att behandla sig själv, det kräver dock ännu mer disciplin samt stöd för nära och kära.

Symptom för hasardspelsyndrom

Nedan följer en punktlista med symptom för hasardspelsymtom. Känner du igen dig i minst fyra punkter kan det innebära att du är beroende, även om det inte behöver vara så. Om du känner igen dig kan det läge att börja fundera över dina vanor. Det finns professionell hjälp att få vid beroende.

• Du tänker alltid på spel. Det kan vara tidigare spelupplevelser eller kommande spel. Eller hur du ska finansiera kommande spel.

• Du spelar för större summor för att behålla spänningen. Låga insatser blir ointressanta och du placerar tusenlappar på diverse spel.

• Du misslyckas begränsa spelandet eller sluta helt. Det går bara några timmar innan du placerar nästa spel. Du hamnar i en ond spiral.

• Du blir irriterad och/eller rastlös om du inte spelar. Ditt försämrade humör påverkar dig och din omgivning negativt.

• Du spelar för att dämpa ångest. När du spelar behöver du inte längre tänka på problem och du känner dig mindre nedstämd än annars.

• Du fortsätter spela även om du förlorat pengar.

• Du jagar tidigare förluster med större insatser. Dina förluster blir större.

• Du ljuger för nära och kära om omfattningen av ditt spelande.

• Du begår brott för att finansiera dina spel. Det kan vara förfalskning, förskingring och/eller stöld.

• Du äventyrar din anställning, personliga relationer och/eller möjlighet till karriär och utbildning till förmån för ditt spelande.

• Du tar för givet att andra kan låna dig pengar om pengarna inte räcker till i vardagen. Det kan vara till hyra eller mat. Eller båda delarna.

Hasardspelsyndrom har många likheter med till exempel alkoholberoende. Ungefär 2/100 i Sverige har hasardspelsyndrom. Ytterligare fyra är i riskzonen för att utveckla beroende.

Så kallade riskspel framkallar ett beroende lättare än andra spel. Riskspel är framför allt spel med kort tid mellan insats och resultat men också skicklighetsspel.

Kontrollera ditt spelande

Om du vill kontrollera ditt spelande är det en god idé att föra en speldagbok. I den skriver du 1) om du har spelat 2) vad som fick dig att börja spela 3) hur mycket du spelade för och 4) hur länge du spelade. Det är bra att få det svart på vitt för att förstå omfattningen av sitt eget spelande.

Det är viktigt att du berättar för nära och kära om ditt problem. För att övervinna hasardspelsyndrom behöver du stöd, det ökar nämligen dina chanser att övervinna beroendet. Du har ingen anledning att skämmas inför familj och vänner – din familj och vänner kommer hjälpa och stötta dig för att du ska bli kvitt ditt beroende.